O nama

Dobar čovjek je dobar liječnik

Prim. dr. Kamenko Šutalo

spec. ORL sa hirurgijom glave i vrata

 • Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1995.

 • Položio specijalistički ispit iz Otorinolaringologije na ORL klinici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu 2004. godine

 • Stekao stručno zvanje primarijusa 2015. godine 

 • ​Autor i koautor brojnih stučnih radova 

 • Uže polje interesovanja - rinoseptoplastika

        ( funkcionalna i estetska hirurgija nosa ) 

 • Edukacija u okviru najnovijih hirurških metoda estetike i funkcionalne hirurgije nosa ( Prezervacijska rinoseptoplastika, PDO, LDO, Dorzum prezervacija) 

 • Edukacija iz estetske medicine- botox i dermalni fileri ( certificiran od strane Hrvatskog društva za estetiku lica )

 • U sklopu obavezne kontinuirane edukacije sudionik brojnih kurseva i kongresa u zemlji i inostranstvu

 • Potpredsjednik Udruženja otorinolaringologa i hirurga glave i vrata u Bosni i Hercegovini

Morate biti posvećeni operaciji svim srcem! 

Mr. Sci. dr. Melika Arnautović

spec. ORL sa hirurgijom glave i vrata

 • rođena u Sarajevu 1980. godine

 • Osnovnu školu i Prvu gimnaziju završila u Sarajevu 

 • Medicinski fakultet u Sarajevu završila 2007. godine

 • Položila specijalistički ispit iz Otorinolaringologije na ORL klinici Kliničkog centra Univerziteta u Srajevu 2016. godine

 • Stekla naučno zvanje magistra medicinskih nauka na Medicinskog fakulteta u Sarajevu 2018. godine

 • Učestvovala u izradi brojnih naučnih radova kao autor i koautor

 • Uže polje interesovanja-rinoseptoplastika ( funkcionalna i estetska hirurgija nosa ) 

 • Uspješno završila edukacije u okviru najnovijih hirurških metoda estetske i funkcionalne hirurgije nosa ( prezervacijska rinoseptoplastika, PDO, LDO, Dorzum prezervacija ) 

 • Uspješno završila edukaciju iz estetske medicine botox i dermalni fileri ( certificiran od strane Hrvatskog društva za estetiku lica)

 • U sklopu obavezne kontinuirane edukacije završila brojne kurseve i sudjelovala na brojnim kongresima u zemlji i inostranstvu

 • Posjeduje GCP certifikat od 2011. godine 

 • Učestvovala u radu i izradi dvije kliničke studije ( četvrti nivo kliničkog ispitivanja

 • Aktivni član rukovodstva Udruženja otorinolaringologa i hirurga glave i vrata u Bosni i Hercegovini 

Galerija