Orl usluge i ambulantne usluge

ORL I

AMBULANTNE USLUGE

Prvi pregled

50 KM

Kontrolni pregled

35 KM

Vađenje stranog tijela iz uha, nosa, ždrijela

20 KM

Aplikacija lijeka

10 KM

Otomikroskopija / Aspiracijska toaleta

30 KM

Hirurška obrada rane

100 KM

Previjanje

10 KM

Incizija peritonzilarnog apcesa

30 KM

Prednja tamponada nosa

20 KM

Inhalacije

20 KM

Kućna posjeta

100-150 KM

Bris nosa, uha i ždrijela

10 KM

IMATE PITANJE 

A NISTE PRONAŠLI ODGOVOR?

KONTAKT

E-mail : mkorl.rhino@gmail.com  \ 

Tel: 00387 33 86 00 99  \

Mob: 00387 60 30 39 093  \

PRATITE NAS

Facebook 

Instagram

Privatna specijalistička ordinacija MK ORL \

Edhema Mulabdića br 6, Sarajevo 71000 \